-Vadet gårds hemsida har bytt adress från vadetgard.com till vadetgard.se
Välkommen dit!